PRETRAGA

BESPLATNA BANJA I ZA PENZIONERE SA KOSOVA I METOHIJE

 • 01/04/2015 10:26
 • Pregleda: 204
 • http://rtvpuls.com/vesti/besplatna_banja_i_za_penzionere_sa_kosova_i_metohije/5746
 • BEOGRAD, 1. April - Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje pozvao je danas penzionere iz čitave Srbije uključujući i Kosovo i Metohiju čije su penzije niže od 23.159 dinara da se jave za odlazak na besplatanu 10-dnevnu rehabilitaciju u jednoj od 24 banje i prijava traje do 15. aprila. Korisnici sa teritorije AP Kosovo i Metohija podnopse prijave ispostavi ili filijali Fonda u mestu prebivališta, saopštio je Fond PIO. 
  Pravo da se jave na konkurs, koji je danas raspisan, imaju penzioneri iz kategorije zaposlenih, samostalnih delatnosti i poljoprivrednici, a prijave se podnose opštinskim organizacijama penzionera, prema mestu prebivališta.
  Na rehabilitaciju može da ode 11.227 starosnih, invalidskih i porodičnih penzionera svih kategorija, a pravo da se jave na oglas imaju i penzioneri koji su to pravo ostvarili primenom domaćih propisa i na osnovu međunarodnih ugovora (preračunato po srednjem kursu NBS za 15. januar 2015. godine, kada je jedan evro vredeo 122,489 dinara) pod uslovom da zbir tih penzija ne prelazi 23.159 dinara. 
  Uslov je i da penzioneri nemaju druga lična primanja i da nisu koristili besplatan boravak o trošku Fonda u poslednjih pet godina, a za poljoprivrednike potrebno je i najmanje deset godina "poljoprivrednog" staža osiguranja. 
  Uz prijavu, prilaže se i penzijski ček za januar ili februar 2015. godine, dokaz o visini penzije ostvarene po međunarodnim ugovorima (izvod banke ili potvrda inostranog nosioca socijalnog osiguranja), fotokopija lične karte, postojeća medicinska dokumentacija i potpisana izjava (na propisanom obrascu prijave) o drugim ličnim primanjima i da u poslednjih pet godina nisu koristili rehabilitaciju o trošku Fonda. 
  Besplatan boravak uključuje i lekarski pregled, terapiju, kao i troškove prevoza u visini cene autobuske, odnosno vozne karte drugog razreda. 
  Fond će snositi troškove za pratioca deteta koje koristi porodičnu penziju po osnovu nesposobnosti za samostalan život i rad. 
  Spisak korisnika pravi se posebno za penzionere iz kategorije zaposlenih, samostalnih delatnosti i poljoprivrednika, u okviru toga će postojati liste za starosne, invalidske i porodične penzionere. 
  Na redosled na rang-listi uticaće visina penzije, dužina staža osiguranja, dužina korišćenja penzije, dok će korisnici prava na tuđu negu i pomoć dobijati dodatnih deset bodova, ističe se u saopštenju i navodi da će, pod jednakim uslovima, prednost imati stariji korisnik penzije. 
  Članstvo u penzionerskim organizacijama nije uslov za korišćenje ovog prava, ističe Fond i navodi da je za rehabilitaciju penzionera izdvojeno 348,9 miliona dinara, što je 0,1 odsto prihoda ostvarenih od doprinosa, a sredstva će se raspodeliti filijalama, prema broju korisnika.
   
  Izvor: Tanjug


  PULS NARODA