PRETRAGA

BORBA PROTIV KORUPCIJE KLJUČNA ZA DEMOKRATSKO DRUŠTVO

 • Desk
 • 07/12/2017 11:37
 • Pregleda: 81
 • http://rtvpuls.com/vesti/borba_protiv_korupcije_kljucna_za_demokratsko_drustvo/16966
 • PRIŠTINA, 7. decembar - Institucije i građani na Kosovu ne smeju da tolerišu korupciju koja je jedan od preostalih uslova za viznu liberalizaciju, saopštavaju predstavnici Evropske unije (EU) na Kosovu.
  Kancelarija Euleksa u Prištini saopštila je, povodom nedelje borbe protiv korupcije na Kosovu, da su borba protiv i sprečavanje korupcije od ključnog značaja za demokratsko društvo.
  U zajedničkoj izjavi Kancelarije EU, EULEX-a i šefova EU misija, povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije koji se obeležava 9. decembra, naglašeno je da da je borba protiv korupcije imperativ za institucije vladavine prava, što podrazumeva i napredak za narod Kosova.
  “Kosovski narod ima pravo da očekuje nezavisno i kvalitetno pravosuđe i institucije vladavine prava. Ima pravo da očekuje da će se te institucije efikasno boriti protiv korupcije. Opšte rasprostranjena korupcija ometa građane u dobijanju adekvatnih zdravstvenih usluga, obrazovanja, ali i u svim ostalim segmentima društva. Korupcija onemogućava vladavinu prava i u oblasti razvoja kosovske privrede. To znači da ni institucije, ni građani ne smeju da tolerišu korupciju“, navodi se u saopštenju.
  Dodaje se i da je potrebna pomoć medija, da bi se uticalo na pozitivne promene u ponašanju prema korupciji, ali i da politička volja za sprečavanje korupcije treba da bude realna.
  „Moraju se preduzeti koraci za nezavisnu reviziju političkih stranaka, minimizovati korupciju u javnim nabavkama, revidirali zakone o sukobu interesa i javnim službenicima optuženim ili osuđenim za teška ili dela koja se povezuju sa korupcijom, navodi se
  U saopštenju. 
  Takođe, u saopštenju se ističe i da kosovske institucije moraju da raspolažu savremenom opremom za zaplenu imovine korumpiranih službenika, kao i da optužene treba suspendovati, a osuđene razrešiti finkcije.
  „Moraju da budu zaštićeni uzbunjivači i svedoci. Moraju da se izdvoje  zadovoljavajući finansijski i ljudski resursi za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, posebno u predmetima korupcije visokog nivoa. EU je predana u ulaganju značajnih sredstava za podržavanje ovih napora“, navodi se u saopštenju.
  U saopštenju se kaže i da je “snažan istorijat u predmetima borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala važan za proces proširenja, dok ga EU veoma striktno nadgleda“.
  „To je jedan od preostalih uslova za viznu liberalizaciju. Borba protiv korupcije se mora odvijati na svim nivoima i od strane svih. Kako smo ujedinjeni u osuđivanju korupcije, isto tako moramo da budemo ujedinjeni u postupanju protiv nje. To dugujemo sadašnjim i budućim generacijama“, navode predstavnici EU.
  Izvor: Saopštenje
   
   
   
   
    
   


  PULS NARODA