PRETRAGA

CPT: KONKURS ZA NOVI CIKLUS PROGRAMA ZA DIPLOMIRANE STUDENTE

 • r.micanovic
 • 01/04/2020 11:34
 • Pregleda: 134
 • http://rtvpuls.com/vesti/cpt:_konkurs_za_novi_ciklus_programa_za_diplomirane_studente/27845
 • GRAČANICA, 1.april - Nevladina organizacija „Centar za mir i toleranciju“ (CPT) iz Gračanice, objavljuje konkurs za novi ciklus programa “Unapređenje uključivanja diplomaca iz nevećinskih zajednica u administraciju centralnog i lokalnog nivoa na Kosovu“, za diplomirane studente iz redova nevećinskih zajednica, sa teritorija opština Gračanica, Ranilug, Parteš, Novo Brdo, Klokot, Štrpce, Severna Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić sa ciljem da podrži  profesionalni razvoj pripadnika tih zajednica na Kosovu.

  Cilj projekta je da unapredi veštine diplomaca iz srpske i ostalih nevećinskih zajednica, osposobljavajući ih da kao javni službenici stručno i efikasno funkcionišu u jedinicama lokalnih samouprava i/ili institucijama centralnih vlasti.

  Program se zasniva na obavljanju stručne prakse (stažiranje) i oblikovan je da odgovori stvarnim potrebama institucija lokalne administracije na Kosovu, što se u ovom slučaju posebno odnosi na deset Opština sa srpskom većinom. Kroz interaktivno učenje, kandidati će prikupljati informacije o realnim potrebama administracije lokalne uprave, a u isto vreme imati zadatak da odgovore na potrebe stanovništva.

  U prvoj fazi programa će biti odabrano do 75 diplomiranih studenata. Stažiranje će trajati ukupno 12 meseci, gde će stažisti pohađati četvoromesečnu obuku koja obuhvata časove: obuke za rad na računarima i kancelarijskom opremom, Javni sektor na Kosovu – institucije, zakoni i procedure, Poslovna korespondencija i komunikacija sa klijentima, kao i časove albanskog i engleskog jezika (nakon čega će polagati ispite za dodatne sertifikate). Opciono će zainteresovanim stažistima biti ponuđen i kurs nemačkog jezika. Nakon završene obuke, u trajanju od 4 meseca, a koja se izvodi na srpskom jeziku, svi kandidati će polagati testove znanja gde će svima koji test polože biti ponuđeno da stručnu praksu, u narednih 8 meseci, nastave u nekoj od jednica lokalne samouprave ili u nekoj od institucija na centralnom nivou. Kandidati sa najboljim ocenama dobiće priliku da nastave stažiranje u jednoj od Ambasada / Kancelarija za vezu u Prištini.

  Stažisti će za vreme trajanja stažiranja primati nadoknadu od 150 € (bruto) mesečno, gde će se isplata vršiti u evrima i isključivo putem bankarske transakcije.

  E – formular za prijavu se može naći na veb sajtovima Opština, kao i na veb sajtu www.ngocpt.org.

  Rok za prijavu počinje danas i trajaće 28 dana, do 28.04.2020 u 16 časova.

  Zainteresovani kandidati mogu da pošalju svoja dokumenta isključivo na e-mail adresu cpt.staziranje@gmail.com sa naznakom „PRIJAVA ZA STAŽIRANjE“.

  Izvor: Saopštenje

   


  PULS NARODA