PRETRAGA

KANCELARIJA ZA KiM PROTIV UKIDANJA PRIVREMENE NAKNADE

  • 12/07/2013 14:11
  • Pregleda: 694
  • http://rtvpuls.com/vesti/kancelarija_za_kim_protiv_ukidanja_privremene_naknade/2152
  • BEOGRAD, 12.jul - Povodom Predloga zaključka kojim se predlaže prestanak isplate privremene naknade, koja se isplaćuje preko Nacionalne službe za zapošljavanje za korisnike koji žive van teritorije AP Kosovo i Metohija, sa isplatom privremene nadoknade za decembar 2012. godine, koji ste dostavili Kancelariji za Kosovo i Metohiju radi davanja mišljenja, obaveštavamo Vas da uzimajući u obzir trenutnu situaciju i položaj korisnika ove novčane pomoći Kancelarija za Kosovo i Metohiju nije saglasna sa predloženim zaključkom. Posebnu pažnju skrećemo na Strategiju održivog opstanka i povratka na Kosovo i Metohiju, te će eventualnim usvajanjem ovakvog predloga zaključka Vlada Republike Srbije poslati pogrešnu poruku svim onim državljanima RS koji su ne svojom krivicom napustili svoje domove, dobili status radno-neangažovanih i ostali lišeni osnovnih ljudskih prava garantovanih Ustavom RS. Status ovih građana nije odraz svetske ekonomske krize već nemila posledica ratnih dešavanja na teritoriji AP Kosovo i Metohija. Prestankom isplate privremene novčane pomoći ovim licima bi se verovatno oduzeo i jedini izvor materijalne egzistencije.
    U trenutku implementacije Briselskog sporazuma potrebno je da se status svih radno-angažovanih i radno-neangažovanih lica definiše u okviru aktivnih pregovora, od strane stručnih timova-grupa imenovanih od strane Vlade i pitanje statusa reši jedinstveno, sveobuhvatno i održivo.


    PULS NARODA