PRETRAGA

MLADI SA KOSOVA: DRŽAVNI POSAO NAJBOLJA PRILIKA ZA ZAPOSLENJE

 • 27/04/2016 10:05
 • Pregleda: 330
 • http://rtvpuls.com/vesti/mladi_sa_kosova:_drzavni_posao_najbolja_prilika_za_zaposlenje/9760
 • K.MITROVICA, 27.april - Mladi iz sedamnaest opština na Kosovu, prema istaživanju koje je tokom februara sproveo Centar za treninge i usavršavanje iz Kosovske Mitrovice, veruju da je državni sektor najbolja prilika za zaposlenje. 27 % je zadovoljno svojom materijalnom situacijom.
  U anketi koja je sprovedena u okviru projekta „Podsticanje preduzetništva mladih“ učestvovalo je 580 lica iz opština Severna Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok, Leposavić, Priština, Gračanica, Kosovo Polje, Lipljan, Vitina, Kosovska Kamenica, Gnjilane, Novo Brdo, Štrpce, Istok, Klina, Peć i Orahovac.  
  Istraživanje pokazuje da je 27 odsto mladih zadovoljno materijalnom situacijom u kojoj se nalazi, a čak 48 procenata ispitanih kazalo da svoju šansu za zaposlenje vidi u državom sektoru. 
  Mali procenat, odnosno 28 % smatra da je njihova šansa u pokretanju sopstvenog biznisa, dok 23 procenta smatra da je najbolje rešenje privatni sektor.
  Svaki drugi ispitanik ove ankete kazao je da u svom okruženju često čuje rečenicu - „Bolje da sedim kod kuće, nego da radim za malu platu“. 
  Čak 65% ispitanih odgovorilo je da u svom okruženju često čuje da je „Državna služba super, nije velika plata ali ni ne radiš mnogo“. 
  Ispitanici su kao najveću prepreku ka pokretanju sopstvenog biznisa naveli nedostatak kapitala, čak 78%, a nepoznavanje pravne regulative na Kosovu navelo je 44 %. Gotovo isti broj je i onih koji smatraju da je neznanje i nedostatak ideja glavna prepreka. 7,1% smatra da je trenutna politička situacija na Kosovu pogodna za preduzetništvo, dok je ¾ ispitanih mišljenja da bi razvojem privatnog sektora došlo do poboljšanja socijalno ekonomske situacije. 
  Svaki drugi ispitanik smatra da je u promovisanju preduzetnišva kod mladih važna uloga organizacija civilnog društva.
  Istraživanje je pokazalo da ¾ mladih i ne zna da postoje donatori koji podržavaju pokretanje biznisa.
  Projekat „Podsticanje preduzetništva mladih“ zajednički realizuju Centar za treninge i RTV Kim, uz finansijsku podršku KFOS-a.
   
  Izvor: RTV Kim
  Foto: RTV Kim


  PULS NARODA