PRETRAGA

SVI GUBE MANDATE AKO NE POLOŽE ZAKLETVU PREDVIĐENU KOSOVSKIM ZAKONIMA

 • 07/12/2013 14:01
 • Pregleda: 745
 • http://rtvpuls.com/vesti/svi_gube_mandate_ako_ne_poloze_zakletvu_predvidjenu_kosovskim_zakonima/3308
 • PRIŠTINA, 07.decembar - Gradonačelnici i odbornici iz redova srpske zajednice izgubiće mandate ako ne polože zakletvu posle verifikovanja rezultata lokalnih izbora."Zvanična Priština je izrazila odlučan stav da će oduzeti mandate svakome ko ne bude položio zakletvu kako je to predviđeno kosovskim zakonima", piše Koha ditore.To posebno važi za gradonačelnike i odbornike iz Građanske incijative Srpska, iz koje su pojedinci izjavili da su protiv države Kosovo.
  Novi gradonačelnik Severne Mitrovice, Krstimir Pantić, je odmah nako izbora izjavio da neće priznati nezavisnost i zakone Kosova. Generelani sekretar Ministrastva lokalne samouprave Kosova, Besnik Osmani je rekao da će onaj ko ne bude položio zakletvu izgubiti mandat."Ja ne verujem da će oni to odbiti. Sadržaj zakletvu je uopšten. Koliko smo mi kontaktirali sa onima koji su pobedili, niko nije rekao da neće položiti zakletvu, već su pitali kada to treba da se uradi", rekao je Osmani.Prema njemu za sve izabrane gradonačelnike i odbornike na Kosovu će važiti ista pravila.
  Tekst zakletve za odbornike je:
  "Zaklinjem se (ili svečano izjavljujem) da ću pošteno, sa poverenjem, nepristrasno i svesno i prema zakonu izvršavati svoje zadatke i ostvarivati svoja ovlašćenja kao odbornik Skupštine opštine (naziv opštine) kako bi se obezbedili uslovi za miran život svih".U zakletvi za gradonačelnika se menja samo deo gde se govori o odborniku i kaže se "kao gradonačelnik" , ostali deo teksta zakletve ostaje isti.Izvor: Vesti online.
   


  PULS NARODA