PRETRAGA

ZAHTEV SRPSKIM POSLANICIMA DA SE IZBORE ZA MEDIJSKI JAVNI SERVIS NA SRPSKOM

 • 01/04/2015 14:44
 • Pregleda: 194
 • http://rtvpuls.com/vesti/zahtev_srpskim_poslanicima_da_se_izbore_za_medijski_javni_servis_na_srpskom/5745
 • GRAČANICA, 31.mart - Udruženje novinara Srbije (UNS) i Društvo novinara Kosova i Metohije (DNKiM) podsećaju srpske poslanike u Skupštini Kosova da je u toku parlamentarna rasprava povodom Zakona o Radio Televiziji Kosova i od njih zahtevaju da posvete dužnu pažnju potrebi formiranja nezavisnog televizijskog kanala na srpskom jeziku koji će pokrivati celu teritoriju Kosova. 
  UNS i DNKiM takođe podsećaju srpske predstavnike u kosovskom parlamentu na tačku 9. Zaključaka sa prvog zajedničkog sastanka skupština opština sa srpskom većinom, održanog 18. marta 2015. godine u Gračanici, u kojem stoji da je „neophodna istinska zaštita srpskog jezika, identiteta, kulture, kulturnog nasleđa i prava na informisanje, unapređenjem regulativa u tim oblastima“. 
  Zato UNS i DNKiM od Skupštine Kosova i skupštinskih tela traže da se rasprava o Radio-televizije Kosova odloži, kao i da se o informisanju na srpskom jeziku ne odlučuje bez srpskih predstavnika u parlamentu, kako bi novo zakonsko rešenje bilo utemeljeno na istinskim potrebama i interesima srpske medijske zajednice  i svih građana koji se služe srpskim jezikom.
  UNS i DNKiM podsećaju da je Ahtisarijevim planom, a kasnije i Ustavom Kosova, srpskoj zajednici zagarantovan „jedan nezavisni TV kanal na srpskom jeziku koji će signalom pokrivati čitavu teritoriji Kosova“, a da postojeći kablovski kanal na srpskom jeziku RTK2 ne predstavlja niti pravno, niti funkcionalno ostvarenje tog ustavnog prava i obaveze kosovskih institucija prema srpskom narodu. 
  UNS i DNKiM smatraju da nezavisni kanal na srpskom jeziku mora da ima vlastiti Upravni odbor koji bira direktora, sedište u Gračanici i moraju postojati zaskonski mehanizmi koji će garantovati nezavisne finansije, upravljačku, uređivačku i programsku politiku.
  I ovom prilikom, UNS i DNKiM nude stručnu saradnju i pomoć poslanicima u kreiranju medijskih propisa, u skladu sa evropskim standardima i praksom funkcionisanja javnih medijskih servisa na jezicima nevećinskih zajednica. 
   
  IZVOR: SAOPŠTENKJE UNS, DNKiM
   


  PULS NARODA