Ako želite da čitate svoje članke pre 2022. kliknite na dugme Arhiva Vesti

EU OBJAVILA IMPLEMENTACIONI ANEKS SPORAZUMA

03/19/2023 9:37 superadminpuls

BRISEL, 19.mart – Na sajtu Evropske službe za spoljne poslove objavljen je Implementacioni aneks Sporazuma o putu normalizacije odnosa između Kosova i Srbije. Ovaj Aneks, kako se navodi u saopštenju Spoljne službe EU, a što je prethodno rekao i visoki predstavnik za spoljnu i bezbednosnu politiku Đuzep Borelj, čini sastavni deo Sporazuma.

“Kosovo i Srbija se u potpunosti obavezuju da će poštovati sve članove Sporazuma i ovog Aneksa i sprovesti sve svoje obaveze koje proizilaze iz njih, ekspeditivno i u dobroj veri. Strane primaju k znanju da će Sporazum i Aneks za implementaciju postati sastavni delovi odgovarajućih procesa pridruživanja Kosova i Srbije EU“, stoji u dokumentu.

Strane, takođe, primaju k znanju da će posrednik, EU, odmah nakon usvajanja Sporazuma i ovog Aneksa započeti proces izmene merila za Poglavlje 35 za Srbiju kako bi se odrazile nove obaveze koje proističu iz Sporazuma i ovog Aneksa.

Dnevni red Kosovske Specijalne grupe za normalizaciju će podjednako odražavati nove obaveze Kosova koje proizilaze iz Sporazuma i ovog Aneksa, dodaje se u saopštenju.

Strane su, navodi se, saglasne da hitno prihvate Deklaraciju o nestalim licima, kako je dogovorena u okviru Dijaloga uz podršku EU.

U Aneksu stoji:

„Da bi implementiralo član 7, Kosovo odmah pokreće pregovore u okviru Dijaloga uz posredovanje EU o uspostavljanju specifičnih aranžmana i garancija za obezbeđivanje odgovarajućeg nivoa samoupravljanja za srpsku zajednicu na Kosovu, u skladu sa relevantnim prethodnim sporazumima o dijalogu koje je odredio posrednik EU.

Strane su saglasne da u roku od 30 dana uspostave Zajednički komitet za praćenje, kojim predsedava EU. Sprovođenje svih odredbi će biti obezbeđeno i nadgledano od strane Zajedničkog odbora za praćenje.

Da bi se primenio član 9, EU će organizovati donatorsku konferenciju u roku od 150 dana kako bi se uspostavio investicioni i finansijski paket pomoći za Kosovo i Srbiju. Isplata neće biti izvršena pre nego što EU utvrdi da su sve odredbe Sporazuma u potpunosti sprovedene.

Kosovo i Srbija se slažu da će se svi članovi sprovoditi nezavisno jedan od drugog.

Redosled stavova ovog Aneksa ne dovodi u pitanje redosled njihovog sprovođenja“.

Takođe, navodi se da se Kosovo i Srbija slažu da neće blokirati primenu nijednog člana.

Sve rasprave u vezi sa implementacijom Sporazuma odvijaće se u okviru dijaloga koji vodi EU.

„Kosovo i Srbija priznaju da svako nepoštovanje svojih obaveza iz Sporazuma, ovog Aneksa ili prethodnih sporazuma o dijalogu može imati direktne negativne posledice po njihove procese pristupanja EU i finansijsku pomoć koju dobijaju od EU“, zaključuje se u dokumentu.

Izvor: Kosovo Online

Preuzimanje i objavljivanje vesti, fotografija i audio/video materijala u produkciji RTV Puls nije dozvoljeno bez saglasnosti autora i navođenja izvora.