Ako želite da čitate svoje članke pre 2022. kliknite na dugme Arhiva Vesti

KOSOVSKA POLICIJA RASPISALA KONKURS ZA ZAPOŠLJAVANJE MANJINA NA SEVERU

07/11/2024 12:43 Redakcija RTV Puls

PRIŠTINA, 11. jul – Kosovska policija raspisala je konkurs za zapošljavanje manjina u Regionalnoj direkciji Severna Mitrovica, saopšteno je na sajtu i Fejsbuk nalogu policije.
“Na osnovu Zakona o policiji, Poglavlje V, član 44. Zakona o radu br. 03/L-212, Poglavlje II, član osam, Zakona o ravnopravnosti polova br. 05/L-020, član pet i šest, Zakona o zaštiti od diskriminacije br. 05/L-021, član sedam, Administrativnog uputstva 02/2023 o radnim odnosima u Kosovskoj policiji, poglavlje III, član sedam, član osam tačke jedan i dva, kao i odobrenja Generalnog direktora od datuma 07.03.2024, Policija Kosova za sve manjine objavljuje: Konkurs za prijem policijskih službenika prema uslovima konkursa za sve manjine (srpsku, bošnjačku, tursku, goransku, romsku, aškalijsku, egipćansku, hrvatsku, crnogorsku, makedonsku). Mesto rada: Regionalna uprava policije Mitrovica Sever”, navodi se u saopštenju Kosovske policije.

Izvor i foto: Kosovo Online

Preuzimanje i objavljivanje vesti, fotografija i audio/video materijala u produkciji RTV Puls nije dozvoljeno bez saglasnosti autora i navođenja izvora.